IMSC 2018

DEADLINE for abstract submission
February 19th/2018 23:59:59

Patronage

 

 

Rector of the Jagiellonian University

Prof. Wojciech Nowak, MD, PhD

 

Vice-Rector of the Jagiellonian University
for the Medical College 

Prof. Tomasz Grodzicki, MD, PhD

 

Representative of the Rector of the Jagiellonian University

for Education and International Co-operation at the Medical College 

Prof. Krystyna Sztefko, MD, PhD

 

Representative of the Rector of the Jagiellonian University

for Research and Development at the Medical College

Prof. Marek Sanak, MD, PhD 

 

Dean of Faculty of Medicine 

Prof. Maciej Małecki, MD, PhD 

 

Dean of Faculty of Pharmacy 

Prof. Jacek Sapa, PhD

 

Dean of Health Sciences Faculty

Prof. Tomasz Brzostek, MD, PhD 

 

Supervisors of Students' Scientific Society of the Jagiellonian University Medical College

Prof. Tomasz Brzozowski, MD, PhD 

Prof. Tomasz Guzik, MD, PhD 

 

List of patronage of sessions:

 1. Towarzystwo Internistów Polskich
 2. Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich
 3. Polskie Towarzystwo Anatomiczne
 4. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
 5. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
 6. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminalistyki
 7. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
 8. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 9. Towarzystwo Chirurgów Polskich
 10. Urząd Patentowy RP
 11. Krakowska Izba Adwokacka
 12. Krajowa Izba Radców Prawnych
 13. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf
 14. Naczelna Rada Adwokacka
 15. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 16. Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 17. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 18. Poseł na Sejm VIII RP Jerzy Meysztowicz