IMSC 2018

DEADLINE for abstract submission
February 19th/2018 23:59:59

Forensic Medicine

Contact to coordinators:

Magdalena Kusior

e-mail: magdalena.kusior9@gmail.com

phone number: +48 698 148 664

 

Forensic Medicine Session patronage:

Prezes Zarządu prof. dr hab. Jarosław Bernet

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminalistyki