IMSC 2018

DEADLINE for abstract submission
February 9th/2018

Dentistry

Contact to coordinators:

Magdalena Gruszczyńska

e-mail: magdalena.gruszczynskaa@gmail.com

phone number: +48 791 734 482

 

Maryna Zielinska

e-mail: marrycristmas95@mail.ru

 

 

Dentistry Session sponsor:

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  

Dentistry Session patronage:

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego - Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster

 

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne