IMSC 2018

DEADLINE for abstract submission
February 9th/2018

Otolaryngology & Ophthalmology

 

Contact to coordinators:

Jakub Jarczak

e-mail: jjjakub12@wp.pl

phone number: +48 695 325 952

 

Remigiusz Ziarno

e-mail: remik365@gmail.com

phone number: +48 884 974 888

 

Otolaryngology & Ophthalmology Session patronage:

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - Dr hab. n. med. Jerzy Tomik

 

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (oddział krakowski)