IMSC 2018

DEADLINE for abstract submission
February 19th/2018 23:59:59

Workshops

Coffee and nootropics

Coffee and nootropics


Suturing Workshop

Suturing Workshop


ECG in acute cardiac conditions - selected clinical cases

ECG in acute cardiac conditions - selected clinical cases


WORKSHOPS in pediatrics laryngology

WORKSHOPS in pediatrics laryngology


Neurosurgical Workshops

Neurosurgical Workshops - Brain Tumors and Awake Craniotomy


Unusual research models. The advanced methodology with tricks.

Unusual research models. The advanced methodology with tricks.


Rekrutacja - czy istnieje recepta na sukces?

Rekrutacja - czy istnieje recepta na sukces?


Coronary Angiogram – make it easy

Analyse of angiograms, invasive cardiology equipment and talkabout basic issues from hemodynamics laboratory.y


Hypnosis WorkshopHypnosis Workshop

Hypnosis: History, Theory and Relaxation 


Rano czy wieczorem – czy pora przyjmowania leków ma wpływ na ich działanie?

 Rano czy wieczorem – czy pora przyjmowania leków ma wpływ na ich działanie?


Zastosowanie metod in vitro w badaniach nad nowym lekiem.

Warsztaty mają na celu przybliżenie informacji z zakresu zastosowania metod in vitro
w badaniach nad nowym lekiem.


USG Workshop

Workshop: US scan